کار گران گل سرخ تبریز

 

 

                                                                     The 3rd Mohammadi Flower Festival was held on the outskirts of the Sahand Mountains of Tabriz       

/ 42 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تکنولوژی آنلاین

آب را گل نکنیم در فرو دست انگار کفتری می خورد آب یا که در بیشه دور سیره ای پر می شوید آب را گل نکنیم شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی آب را گل نکنین مردم بالا دست چه صفایی دارند آب را فهمیدند گل نکردندش ما نیز آب را گل نکنیم