Carpet Threads

Carpet Threads

The pictures represent the balls of carpet threads, when woven are all indicative of stories.
/ 23 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

ღsetare

سلام عزیز دلم خوبی جیگر.....؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][بغل][ماچ][بغل] خیلی دوست دارم......ببخشید که دیر اومدم جیگر........[خجالت] آخه همونطور که شماها گفتید:تصمیم گرفتم که نتو بیام،اگر چه کم...[چشمک] بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس......[ماچ][بغل]

چرك‌نويس (مهدی دمی‌زاده)

سلام دوست عزيز ... واقعا زيبايي رنگها رو در هنر فرش به تصوير كشوندي ... -------------------------------- در هر دو وبلاگم به روزم و منتظر ....

گلابتون

رنگ و رنگ و رنگ جلوه خداوند در نمود رنگها .دست نقاش طبیعت رنگ را میآفریند و ماه بر نخ میزنیم . چقدر شعف برانگیز است که در دنیایی از توپهای رنگی غرق باشی .دیگدانت را پرکنی از این همه زیبایی.چون ریه هایی که از هوای پاک پر میکنی . راستی کاش رنگ خدایی پیدا کنیم .صبغت الله . احسنت به اینهمه سلیقه و انرژی نهفته .همیشه غرق در شادی باشید همیشه.