ستاره های پر فروغ

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی تهران
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٩
 

 

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

چهارراه مولوی تهران

 

بافت گلیم در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

سفالگری در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

ساخت مصنوعات چوبی در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

بافت گلیم در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایی از ورودی کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی تهران

بافت حصیر در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

پخت نان سنتی در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

کوزه های سفالی و کلاههای حصیری در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

 

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

غرفه لرستان در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات