ستاره های پر فروغ

خرمشهر به روایت امروز
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۸
 

 

 

شهیدان را به نوری ناب شوییم 

 درون چشمه ی مهتاب شوییم

شهیدان همچو آب چشمه پاک اند 

 شگفتا آب را با آب شوییم 

 

 

 

عکاس  -  احمد  شابونی

ویرایش  - همایون شیخی