ستاره های پر فروغ

تابستان داغ تهران
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢۱
 

 

می توانی خاطرات تلخ را بر شاخه های درختان بیاویزی و میهمان زلالی آب شوی

 

تابستان داغ تهران و آب تنی در گرمای

 

نوشیدن آب در گرمای تابستان تهران

پناه بردن شهروندان تهرانی به سایه درخت جهت جلوگیری از تابش آفتاب

پناه بردن راننده کامیون به سایه در گرمای تابستان

آب تنی در چشمه علی شهرری

روشی برای پایین آوردن دمای بدن

بازار داغ فروش نوشیدنی های خنک در گرمای تابستان

فروش نوشیدنی های خنک در معابر تهران

آب تنی در چشمه علی شهرری

صرف نوشیدنی های خنک جهت رفع عطش

آب تنی در چشمه علی شهرری

شستن دست و صورت در گرمای تابستان تهران

شستن دست و صورت در گرمای تابستان تهران

استفاده از آب های فضای سبز توسط شهروندان در گرمای تابستان تهران

صرف آب خنک جهت رفع عطش

روش یکی از شهروندان تهرانی برای پائین آوردن دمای بدن در گرمای تابستان

آب تنی در چشمه علی شهرری

آب تنی در چشمه علی شهرری

آب تنی در چشمه علی شهرری

آب تنی در چشمه علی شهرری

آب تنی در چشمه علی شهرری

آب تنی در چشمه علی شهرری