ستاره های پر فروغ

کارگاه سفالگری - لاله جین همدان
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢
 

 

 

کارگاه سفالگری - لاله جین همدان

 

 

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

انتقال خشت آماده جهت کار در سفالگری توسط کارگر سفالکار

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

سفال های آماده بعد از مرحله پخت جهت عرضه به بازار مصرف

چیدن سفال در محیط باز کارگاه سفالگری

انتقال سفال ها به انبار در کارگاه سفالگری

مراحل چیدن سفال در تنور جهت پخت در کارگاه سفالگری

مراحل چیدن سفال در تنور جهت پخت در کارگاه سفالگری

مراحل چیدن سفال در تنور جهت پخت در کارگاه سفالگری

کارگاه سفالگری در لاله‌جین همدان

برداشت خشت برش زده شده در محیط باز کارگاه سفالگری توسط کارگر سفالکار


 
 
نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی تهران
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٩
 

 

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

چهارراه مولوی تهران

 

بافت گلیم در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

سفالگری در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

ساخت مصنوعات چوبی در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

بافت گلیم در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایی از ورودی کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی تهران

بافت حصیر در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

پخت نان سنتی در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

کوزه های سفالی و کلاههای حصیری در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

 

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات

غرفه لرستان در نمایشگاه صنایع دستی در کاروانسرای خانات