ستاره های پر فروغ

آغاز کاشت برنج در گیلان
نویسنده : فریده جلیلوند - ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۸
 

 

آغاز کاشت برنج در گیلان

 

آماده سازی زمین برای کاشت برنج در شالیزار

شالیکاران در شالیزار در حال کاشت برنج

 

شالیزار برنج در گیلان

یکی از شالیکاران هنگام فعالیت روزانه در شالیزار

انتقال شالی برنج برای کاشت در شالیزار توسط یکی از شالیکاران

محل تردد شالیکاران برای خروج از شالیزار

کاشت برنج توسط زنان شالیکاران در گیلان

کاشت برنج توسط زنان شالیکاران در گیلان

مردان شالیکار هنگام فعالیت روزانه در شالیزار

کاشت برنج توسط زنان شالیکاران در گیلان

کاشت برنج توسط شالیکاران در گیلان

کاشت برنج توسط شالیکاران در گیلان

شالیزار برنج در گیلان

شالیزار برنج در گیلان

کاشت برنج توسط زنان شالیکار در گیلان

 

یکی از شالیکاران هنگام فعالیت روزانه در شالیزار

 

کاشت برنج توسط شالیکاران گیلانی